MUKABELE GELENEĞİ

Kapu Camiinde
mukabele takip
eden cemaat
(2007 Ramazan)

Halit GÜLER Bu yazıma; “Mukabele Geleneği” başlığını koydum ama, bu konuya dâir yazacaklarım sırf bir …

Devam »