KAPU CAMİİ TARİHÇESİ

Kapu Camii, İhyaiyye Camii   Konya’da Odun Pazarı semtinde, Sarraflar (Çıkrıkçılar) Caddesi üzerinde bulunan bu cami, eski Konya Kalesinin kapılarından birisinin yanında bulunduğundan Kapu Camisi ismi ile tanınmıştır. Camiyi Mevlâna’nın torunlarından postnişin Hasanoğlu Şeyh Hüseyin Çelebi 1658 yılında yaptırmıştır. Yapımından bir süre sonra yıkılan camiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlerlizade Seyyid Abdurrahman Efendi yeniden yaptırmıştır. Ancak cami 1867 yılı yangınında …

Yazının Devamı

Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri

Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri The Construction Process and Architectural Characteristics of Konya Kapı Mosque In the Light of a Discovery Book Yrd. Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL * Arş. Gör. Mustafa ÇETİNASLAN ** Özet Kapı Camii, ilk defa 1658 yılında Mevlâna’nın torunlarından Konya Mevlevi dergâhı postnişini Pir Hüseyin Çelebi tarafından yaptırılmıştır. 1811 yılında …

Yazının Devamı