Makaleler

KAPU CAMİİ TARİHÇESİ

Kapu Camii, İhyaiyye Camii   Konya’da Odun Pazarı semtinde, Sarraflar (Çıkrıkçılar) Caddesi üzerinde bulunan bu cami, eski Konya Kalesinin kapılarından birisinin yanında bulunduğundan Kapu Camisi ismi ile tanınmıştır. Camiyi Mevlâna’nın torunlarından postnişin Hasanoğlu Şeyh Hüseyin Çelebi 1658 yılında yaptırmıştır. Yapımından bir süre sonra yıkılan camiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlerlizade Seyyid Abdurrahman Efendi yeniden yaptırmıştır. Ancak cami 1867 yılı yangınında …

Yazının Devamı

Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri

Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri The Construction Process and Architectural Characteristics of Konya Kapı Mosque In the Light of a Discovery Book Yrd. Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL * Arş. Gör. Mustafa ÇETİNASLAN ** Özet Kapı Camii, ilk defa 1658 yılında Mevlâna’nın torunlarından Konya Mevlevi dergâhı postnişini Pir Hüseyin Çelebi tarafından yaptırılmıştır. 1811 yılında …

Yazının Devamı

MUKABELE GELENEĞİ

Halit GÜLER Bu yazıma; “Mukabele Geleneği” başlığını koydum ama, bu konuya dâir yazacaklarım sırf bir gelenekten ibâret olmayacaktır. Konunun dinî yönü, manevî özelliği ve tasavvufî güzelliği de ifade edilecektir. Mukabele, güzel ve anlamlı bir gelenek olmakla beraber, aynı zamanda önemli olan ve başta gelen bir ibâdettir de. Belki ibâdet yönü gelenek yönüne daha ağır basar. Gelenek dememizin sebebi; çok eskiye …

Yazının Devamı

Gönüllere açılan kapı, Kapu Camii

İmam Hatip Ünver Güngör, Müezzinler Mustafa Gök ve Halil Elma’nın görev yaptığı bir Camii Kapu Cami. İki binli yılların başında iki İmam, üç müezzin, ikide resmi kayyım vardı Kapı Camiinde. 1996 yılı Mart ayından beri Camide görev yapan İmam Hatip Ünver Güngör’ün anlattıkları ve hatıraları Konya Postasında alarak sizlerle paylaşıyoruz.. Asıl adı “ İhyaiyye” olan ancak, Konya Kalesinin Atpazarı Kapısı ile Telli …

Yazının Devamı