Tahir Büyükkörükçü Hocaefendinin Vefatına Tarih düşüldü.

Prof. Dr. İsmail Yakıt, MerhumTahir Büyükkörükçü Hocaefendimize tarih düştü.

Tahir Büyükkörükçü’nün Vefatına Tarihtir(1):

05 Mart 2011

Konyalı tanınmış bir hocaydı göçtü vâh!

Hastalıklarla geçti hep ömr-i âhiri

Söyledi Yakut vefatına tam tarihi:

“El-Muhyî, dâhil-i cennet ede Tahir’i”

1432 H.                                    2011

المحيى، داخل جنت ايده طاهرى

 

Tahir Büyükkörükçü’nün Vefatına Tarihtir(2):

Konyalı meşhur vâiz de rıhlet eylemiş bugün

Dercetmişti sadrında ilm-i bâtınla zâhiri

Vefatına Yakut düşürdü duada bir tarih:

“El-Aziz, mutahhirlerle haşr eyleye Tahir’i”

1433-1= 1432 H.                              2011

العزيز، مطهرلر له حشر ايليه طاهرى

 

Yakut (=Prof. Dr. İsmail YAKIT)